Tuesday, March 20, 2007

Expo in Maastricht : De beer is los !

Jarenlang was de berenkuil in het Aldenhofpark een geliefde wandelplek voor de inwoners van Maastricht. In 1993 verhuisde de laatste beer Jo –onder druk van de dierenbescherming-naar een berenbos en was de berenkuil voor ’t eerst sinds 1920 leeg.
Ontvreemding van de favoriete knuffels van de Maastrichtenaren of de happy ending van een onhoudbaar en dieronvriendelijk tijdperk?
De beer is los!

In 1834 richtte Petrus Regout de Kristal, Glas- en Aardewerkfabrieken aan de Boschstraat op, die later bekend zouden worden als ‘Sphinx’. Aan het einde van vorig jaar sloot Sphinx definitief de deuren van het oude pand in de binnenstad en verhuisde naar Beatrixhaven.
Het spijtige einde van de economische hoogtijdagen die de stad voorspoed brachten of de nodige aanpassingen aan de 21ste eeuw?
De beer is los!

In 1992 werd in diezelfde stad ‘Het Verdrag van Maastricht’ ondertekend, dat –met de oprichting van de Europese Unie- het nieuwe hoofdstuk van de Europese eenmaking inleidde.
Een nachtmerrie of een wensdroom?
De beer is los!

Route 273 (NL) en Art 27 vzw (B) nodigen 12 installatiekunstenaars uit de Euregio Maas-Rijn en 1 kunstschilder uit Noord- Nederland uit om te reflecteren op de maatschappelijke veranderingen van de laatste decennia.
In hoeverre is verandering verbetering en staan we open voor de nieuwe uitdagingen van de toekomst?

Centraal in de tentoonstellingsruimte in de magazijnen van het voormalige Sphinxfabriek staat een afgesloten ‘white box’ met een werk van de Mijdrechtse kunstenaar Marcel Witte.
In zijn geheel eigen beeldentaal toont hij een levensgroot schilderij, waarin twee beren elkaar omhelzen in een intense ‘bear hug’.
Een moment van troost in onze dolgedraaide wereld of een ironische knipoog naar vervlogen nostalgie?

Vanuit dit centrumpunt wordt de confrontatie tussen het aloude medium schilderkunst en de bevragende installaties aangegaan.

Concept :
Noƫlla C (Route 2.73)
Gerlinde Gilissen en Herwig Nulens (voor Art 27 vzw)

Meer info over de verdere openingsuren vindt u op
www.artikel27.be


De initiatiefnemers en kunstenaars onderschrijven met deze tentoonstelling het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat zegt:

“Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap en te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.”

No comments: