Tuesday, April 10, 2007

The unbearable whiteness of being


De speurtocht naar berenherrinneringen en de intense contacten tussen een aantal deelnemende kunstenaars inspireerde Herwig Nulens alvast met een vervolgreeks in zijn kunstproject "The thin white lines of innocence". Onder de subtitel "The unbearable whiteness of being" onderzoekt de kunstenaar de grens van schuld en onschuld, de dunne lijn tussen goed en kwaad.

No comments: